Tarih: 02.10.2023
Adres:  https://temeldusunceler.com/Kitap/IcerikYazdir.aspx?ID=33&IcerikID=30
Kitap Hakkında

Dulkadiroğulları Beyliği (1337-1522)
Orta Asya'dan gelerek, XII. asrın sonlarında Halep ve Antep arasındaki bölgelere yerleşen Bozok Türkmenleri, bazen Memluk kumandanları emrinde Kuzeye doğru, bazan da kendi başlarına Çukurova'daki Moğol hakimiyeti altındaki Anadolu içlerine kadar akın yapıyorlardı.
Dulkadiroğulları ve Osmanlılar arasındaki Akrabalıklar
Devlet (Sultan) Hatun, Emine Hatun, Nefise Hatun, Alime Hatun, Sitti Miikrime Hatun (Fatih Sultan Mehmet'in Eşi), Ayşe Hatun (Yavuz Sultan Selim'in Annesi), Benli Hatun
Beylerin Dönemi
Karaca Bey, Garsüddin Halil Bey, Sevli (Şaban Süli) Bey, Sadaka Bey, Nasreddin Mehmet Bey, Süleyman Bey, Melik Arslan Bey, Şahbudak Bey, Şehsuvar Bey, Şahbudak Bey
Dulkadiroğulları'nın Kendi Mimari Eserleri
Dulkadiroğulları Beyliklerini geniş bir alanda kurup hüküm sürmeye başlayınca, bir devlet hassasiyetinde kanun, eğitim, imar, inşa ve din işlerinde çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve önemli eserler vücuda getirmişlerdir.
Dulkadiroğulları'nın Tarihi
1522'den sonra Elbistan Bölgesi Osmanlı hakimiyetine girdikten biraz sonra isyan ve ihtilal yatağı haline geldi. Kalender Sultan isyanı bunlardan birisi olup Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa bizzat Elbistan'a gelerek isyanı bastırmıştır. Bundan sonra isyan çıkmaması için tedbir alınarak kanunlar hazırlanmıştır. Dulkadirli Türkmen Prenslerine sipahilik verilerek vergi, tımar ve zeamet karşılığı alınmamış ve Alaüddevle zamanındaki kanunlar yürürlükte bırakılmıştır.