Tarih: 02.12.2023
Adres:  https://temeldusunceler.com/Kitap/IcerikYazdir.aspx?ID=3&IcerikID=3
Temel Düşünceler 1 | Kitap Hakkında

İnsan ve Maneviyat
Akılsız bir insanın, bütün organları yerinde olsa bile, ne kadar eksik sayılacağını hepimiz bilmekteyiz. İnsan şefkat, sevgi, edebi yaşama arzusu gibi manevi donatımları ezelden ebede kadar uzanmıştır.
Her bir insan farklı yaratılmış olması yanında manevi olarak da farklı yaratılmışlardır. Buna göre huy, karakter, akıl, zeka, kabiliyet, istidat gibi manevi özellikler her insanda farklı farklıdır. Netice olarak her insan ayrı bir kitaptır, eşi olmayan ayrı bir eserdir.
Saygı
Tarihte birÇok diktatör, birÇok rejim zorla insanları birbirinden ayırmaya, bazen de birleştirmeye Çalıştılar. İlk anlarda başarı da sağladılar fakat daha sonra insanlık sevgisi ve saygısı karşısında eriyip gittiler ve dahası da kötü anılarla insanlığı kahrettiler. ümit ederiz ki toplumlar, tüm uluslar ve tüm insanlık gerÇek saygıyı duyarlar ve tadarlar.
Fertlerin kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına da yapılmasını istemeyeceği düşüncesinden hareket edersek, dünyamızdaki ulusların da diğer uluslara saygı duymaları dünya barışı iÇin temel teşkil eder. Yeter ki karşılıklı saygı ve sevgi iÇinde barış iÇinde olalım. Yurtta barış iÇinde olalım, dünyada insanlık iÇin barışa katkıda bulunalım.
Türk-Arap İlişkilerinde Lawrence
Osmanlının yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Lawrence'ın Arap dünyasında geliştirdiği Türk aleyhindeki genel siyaseti tamamen silememiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Lawrence'ın Türkler aleyhine Araplar üzerinde geliştirdiği politikayı Türkler lehine, dostluk lehine değiştirmek iÇin gerÇekleri anlatmaya, söylemeye, yazmaya devam etmelidir.
Ortadoğu ve önemi
Ortadoğu'da her üçü dünya dini olan Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık için kutsal olan Kudüs şehri, Mekke ve Medine şehirleri, Hz.İbrahim'in yaşadığı yer olan Urfa'da Harran Ovası, Nuh'un Tufanının olduğu yer olan Cudi ve Ağrı dağları tarihsel, kültürel ve dinsel merkez olan İstanbul gibi yerler dünyanın hiÇbir yerinde yoktur.
Türkiye, Güneydoğu, Ortadoğu ve Dünya
Komşularımız ve tüm vatandaşlarımız dış dünyanın, karıştırıcıların oyununa gelmemelidir. Birlik ve beraberlik iÇinde olmamız gerektir. Bizlere kötülük eden bizleri birbirimize düşüren, komşularımıza ve devletlere de doğru yolu gösterelim. İnsanlık iÇin insanlara emanet edilmiş emanetlere, insanlık namına Türkiye Cumhuriyeti olarak sahip olduğumuzu gösterelim, söyleyelim, anlatalım.
Türkiye üzerinde yaşayan her vatandaşı tarafından tarih, kültür, din, dil, örf, adet birliği iÇinde mukaddes bir emanet olarak korunacaktır. Herkes emanete sahip olma yarışı iÇindedir.
Türk-Alman İlişkileri
Tarihi aÇıdan Türk - Alman yakınlaşması, işbirliği ve dostluğu 1800'lere kadar uzanmaktadır. XVII. Yüzyılın sonlarından başlayarak, XIX. Yüzyıl boyunca sürekli bir gelişim göstermiştir. O yüzyıllarda Osmanlı - Prusya ilişkileri dengeli ve ekonomik ilişki şeklinde devam etmiştir. XIX. Yüzyıldan itibaren de Prusya'nın siyasi ve askeri nüfusu gittikÇe artmış ve bununla doğru orantılı olarak da arasındaki ekonomik denge bozulmuştur.
Çarlar'dan Günümüze Türk-Rusya Siyaseti
Türk - Rus komşuluğu, coğrafi, ideolojik ve siyasi olarak ezel - ebed devam edecektir. Coğrafyayı değiştirmek mümkün değildir.
Temennimiz, Türk-Rus ilişkileri yarış değil, beraberlik; savaş değil barış; nefret ettirici değil, müjdeleyici; zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı; komşu komşunun külüne muhtaÇ sözünden hareket ederek iyi yönde gelişmesini temenni ediyoruz.
İnsan ve Çevre
Dünyamızda biz insanlara bahşedilen imkanları, kaynak ve nimetleri israf edecek şekilde kullanmamız dünyamız ve biz insanlar iÇin, gelecek iÇin Çok önemlidir.
Hepimizin bildiği bir söz vardır, "Aslan yatağından belli olur." Bu atasözü bize Çevrenin önemini bizlere iyice belirtmektedir. Dünyamız ve memleketimizde biz insanların yatağı olduğuna göre, biz insanların görünümü ve medeniyet seviyemizi dünyamıza ve Çevremize verdiğimiz önem, Çevremizin temiz olup olmaması ile bize bir kanat verdirtir.