Tarih: 02.12.2023
Adres:  https://temeldusunceler.com/Kitap/IcerikYazdir.aspx?ID=26&IcerikID=24
Temel Düşünceler | Kitap Hakkında

Dünyada ilk defa askeri teşkilatlanmayı yapan Hun Türkleridir.
On kişilik askeri güce “onlu” yani “bir manga” deniyor.
Yüz kişilik askeri gücü “yüzlü” yani “bir bölük” deniyor.
Bin kişilik askeri güce “binli” yani “tabur veya alay” deniyor.
On bin kişilik askeri güce “on binli” yani “tümen” deniyor.

Yüz bin kişilik askeri güce “yüz binli” yani “bir ordu” deniyor. Bu askeri teşkilatlanmayı Asya Hunları M.Ö. 209 yıllarında Türk Kara Kuvvetlerini kurarak ilk düzenli orduyu kurmuşlardır.

Dünyada devlet kurmak, savaşları kazanmak, kurduğu devleti yaşatmak, kurulan devletin sınırlarını ve elindeki toprağı korumak için kuvvetli bir orduya ihtiyaç vardır. Kurulan ordunun bilgili olması, eğitimli olması, inançlı ve amacı olması teknik üstünlüğünün olması şarttır.

Türklerde, Ordu-Millet kavramı geçmişten gelen bir anlayış olup, Türk ordusu erinden, mareşaline kadar “Mehmetçik” adı ile abideleştirilmiştir. Türk ordusu, tarihte her zaman varlığını korumuş, tarihteki birçok savaşlardan zaferle çıkmış, zengin bir harp tarihi kültürüne sahiptir. Türk ordusu ezelden beri, bir cihan ordusu olup günümüzde Somali, Bosna-Hersek, Kosova, Filistin, Irak, Afganistan gibi birçok yerde hizmet vermeye devam etmektedir. 21. yüzyılın Türk asrı olması için, Türkiye’nin ilme ve bilime dayalı, geleceğe hazır harp sanatını iyi bilen, yerli harp sanayisi ile donatılmış güçlü bir orduya ihtiyacı vardır.