Tarih: 02.12.2023
Adres:  https://temeldusunceler.com/Kitap/IcerikYazdir.aspx?ID=15&IcerikID=15
Temel Düşünceler 4 | Kitap Hakkında

Tıbbımızın batılılaşma yolundaki bu gayretleri XIX. yüzyılda Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ve Hekim Şenizade Mehmet Ataullah Efendi gibi değerli insanların çalışmaları ile çok daha ciddi bir görünüm almış ve nihayet tıbbımızın bu yüzyılın baslarında doğulu İslami ve klasik niteliğini terk ederek batılı ve modern bir kişiliğe büründürmüştür.
Ancak Türk Tıbbında tam anlamda ilerleme Cumhuriyet dönemindeki atılımlarla gerçekleşmiş ve bugün Türk hekimleri batılı meslektaşları ile yarışacak duruma gelmişlerdir. Türk Tıbbındaki gelişmeleri kronolojik olarak aşağıda olduğu gibi kısa, kısa özetleyebiliriz.
Kültür ve uygarlık tarihimize söyle bir göz attığımızda tıp alanındaki gelişmelerin diğer alanlardaki gelişmelere göre çok daha fazla olduğu görülür. Tıp alanındaki gelişmelerde de diğer alanlarda olduğu gibi askerlik ve askeri tıp öncülük etmiş ve modernleşmeyi sağlamıştır. İnsan dünyada ilk görüldüğünden bu yana kaza ve hastalıklarla karşılaşmıştır. İnsanlar kanamaları parmak basarak durdurmak, ateşli vücudu soğuk suya sokmak gibi tedaviler yaparak tıbbi işlemleri yaptılar. Diken, ok gibi yabancı cisimleri çıkarmak, kırık kemikleri çamur veya ağaç kabukları ile atellemek, çıban açmak, yara ve sisleri yakmak gibi küçük cerrahi girişimlerde bulundular. Tarih öncesi insan kemik kalıntılarında çeşitli hastalık bulgularına günümüzde rastlanmaktadır. Migren veya epilepsi gibi hastalıklarda sebep olan kötü ruhun çıkıp gitmesi için kafatasına delik açıldığı antropologlar tarafından bugün tespit edilmiştir. Tıp fakültelerinin asıl amacı tıp eğitimi ve araştırmadır. Sağlık hizmetleri ise eğitimi tamamlamak amacı yönünden önemlidir. Belirli bölgelerde hekim fazlalığı varken bazı yerler ise sağlık hizmetlerinden ve hekimlerden yeterince istifade edilememektedir. İşletmenin, yönetimin ve verimliliğin en güç ve karmaşık olduğu yerlerden biri de Üniversite Hastahaneleridir. Uzmanlaşmanın getirdiği farklı sistemler, mesleki ilişkilerden kaynaklanan yetki ve otorite tartışmaları, çalışanların sosyal ve ekonomik beklentileri bu yöndeki etkenlerden bir kaçıdır. Çözümün öncelikle takım çalışması olarak adlandırılan katılımcı bir yönetim biçimiyle olacağı düşünülmektedir. Bu takım çalışmasının hastahanenin bölümlerinden sorumlu hekimler ile hastahane yöneticileri arasında sağlanması gerekmektedir. Özelleştirme kavramına gelince herhangi bir alanda kamuya sunulan hizmetin veya herhangi bir ürünün devlet eli ile değil doğrudan piyasa kuralları gereğince fertler tarafından devlete bağlı olmayan kurumlarca yürütülmesidir. Sağlık hizmetlerinin isleyişinin piyasa kurallarına terk edilmesi temelde sağlığı koruma işlemlerinden değil, hastalık durumlarında geçerli bir kavramdır. Sağlık hizmetlerinin planlanmasında, yürütülmesinde üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin, sendikaların konu ile ilgili derneklerin, gönüllü kuruluşların, demokratik kitle örgütlerinin, sağlık uzmanlarının ve bilim adamlarının katılım ve katkıları sağlanmalıdır. Bugün her sahada olan hızlı değişmeler sağlık sektörünü de hızla etkilemektedir. Her ülke ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kendisine uygun olan sağlık hizmetleri geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Sigara, Alkol ve Uyuşturucular günümüzde insan sağlığını tehdit eden tehlikelerin en büyükleri olarak karsımıza çıkmaktadırlar. Bu kötü alışkanlıklar insanları bedenen ve ruhen bir çöküntüye götürmektedirler. Özellikle genç yaslardaki insanlarımızı kaybetmemiz toplumumuzu derinden yaralamaktadır.
Bu kötü alışkanlıklardan kurtulma, beden ve ruh sağlığı açısından noksansız ve sağlıklı bir gelecek için toplumumuzun tüm kesimlerinin acilen ve en etkili biçimde tehlikelerden haberdar edilmesi, uyarılması ve ilgililerin de dikkatlerinin bu kötü alışkanlıklar üzerine çekilmesi herkes için insanlık görevidir.