Tarih: 02.12.2023
Adres:  https://temeldusunceler.com/Kitap/IcerikYazdir.aspx?ID=14&IcerikID=14
Temel Düşünceler 4 | Önsöz

Dünya uluslarının bedenen ve ruhen sağlıklı yaşamları, tarihin bilinen ilk devirlerinden bu yana sosyal, ekonomik, ve yönetimdeki eşitlik ve tutarlılık unsuruna bağlı olarak gelişmiştir.

Toplumun sağlıklı yaşamı, başarı ile başarısızlık arasındaki kararı veren en önemli unsur sağlık yönetimindeki kavramlar ve yönetimin esaslarıdır.

Sağlık teşkilatındaki kavram ve esaslar toplumun yapısı ve uyumu, gelişme istikameti ve dinamikleri ile ahenkli ise yönetimin başarısı büyük ölçüde teminat altına alınmış olur.

Toplum sağlığı ile ilgili unsurların uzun vadeli, kalıcı çözümlerle yönlendirilmesi, günün teknolojisi ve bilimsel çalışmaları ile devamlı gelişim ve değişimlere uyulması toplum ve devlet için gereklidir.

Toplum sağlığı ve yönetimi sağlık sektörünün dışında, eğitim, ekonomi, ulaştırma, sanayi, tarım gibi diğer sektörlerle de yakından ilgilidir. İnsan hayatını olumlu veya olumsuz olarak etkileyen her şeyin genel anlamda sağlık yönetimi ve eğitimi içinde değerlendirilmelidir.

Genel olarak sağlık hizmetlerinin plânlanmasında, yürütülmesinde üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasî partilerin, sendikaların, konu ile ilgili derneklerin, gönüllü kuruluşların, demokratik kitle örgütlerinin, sağlık uzmanlarının ve bilim adamlarının katılımı ve katkıları sağlanmalıdır. Bugün her sahada olan hızlı değişmeler sağlık sektörünü de hızla etkilemektedir. Her ülkede ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kendisine uygun sağlık hizmetleri geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.

Türk sağlık hizmetleri, yönetim ve icraat bakımından, Cumhuriyetimizin kurulmasından sonra, Atatürkçü düşünce doğrultusunda her alanda büyük gelişmeler ve atılımlar yapmıştır. Bu kitap “Düşünceler” serisinde sağlıkla ilgili görüşlerin ne başlangıcıdır ne de sonuncusudur, sağlık görüşleri süreci içinde herkesin gördüğü noktadadır. Kitapta görülecek, görüş ve kompozisyon hataları için de tüm yetkili ve okuyucularımdan hoşgörü beklemekteyim.

Sevgilerimi ve Saygılarımı Sunarım.
Prof. Op. Dr. Mehmet KAYA